Voorafgaand aan installatie

1. Is de inhoud van de box volledig? Zo niet, neem contact op met HEAT-International.

2. De vloer moet stofvrij zijn en ontdaan zijn van scherpe items! Dit is zeer belangrijk!

3. Beperk het lopen op de folie zoveel mogelijk om beschadiging te voorkomen. Maak vooraf een legplan om zo veilig mogelijk de folie te plaatsen. Indien u toch op de folie loopt, zorg ervoor dat uw schoeisel schoon is.

4. Voorkom vouwen in het voedingslint. Bij vouwen in het lint is een correcte werking niet gegarandeerd!

5. Laat geen voorwerpen op de folie vallen om beschadiging te voorkomen.

6. Creëer geen zware drukpunten direct op folie.

7. De aansluiting van de connectoren aan de verwarmingsfolie en het lint mag enkel geschieden met de bijgeleverde HEAT-isolatiepleister. Bij gebruik van een ander isolatiemateriaal vervalt uw garantie!

8. LET OP! U werkt met een elektrisch product. Aansluiting dient te gebeuren door een erkend installateur/elektricien.

9. Pas op! De folie en de materialen in de box kunnen scherp zijn!

10. De connector dient stevig aandrukt te worden met een daarvoor geschikte tang, zie handleiding voor een voorbeeld.

11. Het vermogen van de folie mag het maximale aansluitvermogen van de door u gekozen thermostaat niet overschrijden!

12. De foliebanen moeten langs elkaar gelegd worden. De folie mag NIET overlappen!

GARANTIE

Enkel bij juiste montage via de voorschriften kan volledige garantie gegeven worden. De HEAT-folie heeft een garantie van 15 jaar.

VOORDAT U BEGINT

Wij raden aan dat u voorafgaand aan installatie een legplan maakt. Zo kunt u bepalen waar uw thermostaat geplaatst moet worden. Houd uw thermostaat daarbij vrij van direct zonlicht en plaats de thermostaat bij voorkeur in de buurt van de te verwarmen vloer.

Bepaal vooraf hoe het voedingslint en -draad gelegd moet worden. Voorkom dat het lint en de draad in direct contact komt met de folie.