Aansluiten van de verwarmingsvloer

Aansluiten van het systeem

1. Nu de folie is verlijmd, dient de laag 24 uur te drogen op kamertemperatuur.

2. Nadat de coating 24 uur heeft gedroogd, kunt u de gewenste vloer (pvc, laminaat, hout, tegel, …) verlijmen op de verwarmingsfolie. U kunt daarvoor de gebruikelijke verlijmingsmiddelen gebruiken die passen bij de vloer. Let op scherpe delen/materialen van de vloer, deze kunnen de folie beschadigen! Let op: vuil onder uw schoeisel, beperk lopen op de folie zoveel als mogelijk om beschadiging te voorkomen!

3. Verbind de folie nu via de elektradraad met de thermostaat volgens de installatievoorschriften van de thermostaat. Aansluiting dient te gebeuren door een erkend installateur in overeenkomst met de dan geldende voorschriften. Voorafgaand aan montage altijd de elektriciteit uitschakelen in de meterkast!

4. Zodra de thermostaat is aangesloten, dient u de thermostaat af te grendelen op 28°C om oververhitting te voorkomen.

Nadat alle stappen zijn doorlopen en de vloer correct is geplaatst, kunt u het systeem in gebruik nemen. Het team van HEAT wenst u veel plezier van het verwarmingssysteem!

Over HEAT!

Het team van HEAT Surface Heating Film streeft naar het leveren van de hoogste kwaliteit en zoekt continue verbetering. We horen daarom graag uw bevindingen van het product en ons als bedrijf. 

Heeft u verbeterpunten, tips of anderszins? Neem dan zeker contact op via mail@heat-international.com